Sistemes de seguretat

Com a conseqüència de la naturalesa radiològica d’algunes de les fases que tenen lloc en el procés productiu, les centrals nuclears es dissenyen sota el concepte de seguretat a ultrança. La seguretat de les persones i del medi ambient representa la màxima prioritat en aquestes instal·lacions i amb l’objectiu de garantir-la s’estableixen un seguit de barreres de protecció i minuciosos sistemes de control, inclosos tant en el disseny i la construcció de les plantes com en la seva operació.

Les centrals nuclears quantifiquen la seguretat per normativa en una Anàlisi Probabilística de Seguretat (APS), tant en el cas d’Ascó com en el de Vandellòs II. Els resultats que es deriven de l’aplicació de l’APS són molt superiors al que exigeix aquesta normativa.

Així mateix, l’elecció dels emplaçaments de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II està avalada per un ampli i detallat estudi tècnic en què es van analitzar les característiques ecològiques, geològiques i meteorològiques de l’entorn, així com les característiques i activitats socioeconòmiques i demogràfiques de la zona on s’ubiquen. Tot això permet garantir la seguretat de la instal·lació en relació amb el seu entorn, en tots els seus aspectes.

La seguretat d’una central nuclear està basada en tres aspectes: la seguretat intrínseca, la seguretat operativa i la seguretat reglamentària, que juntes formen el concepte de “defensa en profunditat”, tal com s’exposa en l’esquema adjunt.

IMG17_cat